Veiligheid in het bedrijf

  • 06 april 2021

GEVAARLIJKE SITUATIES EN ONVEILIG HANDELEN

Nog altijd gebeuren er ieder jaar ruim 220.000 arbeidsongevallen. Eén derde van de slachtoffers kan (tijdelijk) niet meer werken. Ongeveer 2.300 van de ongevallen zijn zeer ernstig met blijvend letsel, een ziekenhuisopname of overlijden. Veel ongevallen kunnen worden voorkomen door tijdig ingrijpen in de ongevalsketen. Reden genoeg om dit gedegen aan te pakken.

RIVM Infographics veilig werken top3

Toolboxen

Goede toolboxen bespreken werksituaties die directe impact hebben op de persoonlijke veiligheid en gezondheid van medewerkers. Ze instrueren de medewerkers over de gevaren op het werk. Toolbox meetings helpen voor de veiligheid op de werkplek. Op het internet zijn vele, vaak ook branche specifieke, suggesties, instructie filmpjes en sjablonen te vinden.

Werkplek Inspecties

Regelmatige werkplekinspectie bevorderen het veilig en gezond werken.
Geef daarbij aandacht aan:

  •   orde en netheid
  • risicovolle werk
  • naleving veiligheidsregels en -voorschriften
  • gevaarlijke situaties en handelingen
  • status, veilig en juist gebruik van machines en gereedschap.

Observaties Onbewust Gedrag

Werknemers zullen bijna nooit bewust onveilig werken, maar veroorzaken wel vaak onbewust gevaar voor zichzelf en anderen. Met veiligheidsobservaties, de Observatie Onbewust Gedrag rondes, kun je deze situaties onderkennen en bespreekbaar maken.

Goede ondersteunde aanpak

Zonder de juiste tool is dit alles onnodig bewerkelijk en weinig transparent.
Zorg voor een goede beschikbaarheid op locatie van:

  • inspectie formulieren en checklijsten
  • toolbox documenten en instructies
  • handleidingen voor juist en veilig machinegebruik
  • toolbox instructiefilmpjes

WAT VINDT U DE IDEALE SITUATIE ?

De beste optie

Zou u meer willen weten over de mogelijkheden van de EXB applicatie voor QHSE? Hieronder vindt u een link naar een uitgebreide folder

Brochures downloaden