Bedrijfsapp: Mijn werkWaarom een Enterprise app / Bedrijfsapp ?


Een keus voor betere bedrijfsvoering!

Ieder bedrijf heeft voordeel van een passende bedrijfsapp. Het is de beste manier om effectief te communiceren met alle medewerkers. Zo structureert u de communicatie in het bedrijf en wordt de betrokkenheid en efficiency verhoogd! Maak een einde aan intranet, publicatiebord en ongestructureerde e-mails en brieven. Medewerkers en bedrijven informeren elkaar direct met de handige bedrijfsapp. Want …. Gaan medewerkers wel naar intranet? Lezen ze het publicatiebord? Hoeveel ongelezen berichten staan er bij sommige medewerkers in de mailbox? En hoe ongestructureerd is e-mail informatie? Met de bedrijfsapp weet u altijd of uw communicatie de medewerkers heeft bereikt en of het is gelezen.

Uw voordelen:

♦   Direct interactie met uw personeel
♦   Verhoogde betrokkenheid door gemak in gebruik
♦   Gegevens vastleggen op locatie
♦   Altijd op de hoogte van wijzigingen in processen
♦   Eenvoudiger werken en hogere efficiëntie
♦   Lagere drempel voor rapportages
♦   Verhoogde veiligheid bij het werk
♦   Altijd op de hoogte van nieuws
♦   Stroomlijnen van processen, zowel intern als extern
♦   Duidelijkheid en houvast in de organisatie

Ervaringen

Meer betrokkenheid betekent dat uw medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en het werk dat gedaan wordt. Dat schept meer verantwoordelijkheid voor het werk en ook een verbondenheid met collega’s.

Wat cijfers:
88% ervaart de online informatie als prettig.
94% raadpleegt de app 1x per dag.
46% meer dan eens per dag.

De computer staat meestal op kantoor, maar een medewerker hoeft daar niet altijd te zijn. Smartphones en tablets zijn gemeengoed geworden. Zo zijn 5.5 miljard mensen online met hun mobiel, tegenover 1.5 miljard via een computer (bron: iMpact). Het is dus niet verwonderlijk dat de smartphone en de tablet qua beschikbaarheid en bereikbaarheid grote voordelen bieden.


Voorbeelden van toepassingen

Voordelen

Informeren in algemene zin; denk aan bedrijfsnieuws, doorgeven van speciale situaties, uit laten gaan van push-berichten of alarmeringen, etc.

VoordelenSpecifieke informatie sturen naar doelgroepen, een medewerker of afdelingen; denk aan wijzigingen in procedures en/of werkinstructies, een oproep voor keuring, de noodzaak van een opfriscursus, het doorgeven van gepland onderhoud op een installatie, etc.

VoordelenDocumenten, procedures en instructies (incl. tekeningen en filmpjes) beschikbaar stellen, vanuit één centrale plek en altijd de laatste, goedgekeurde versie.

VoordelenTaken en opdrachten doorgeven; de workflow functie.

VoordelenMedewerkers in staat stellen meldingen te doen; denk aan rapporteren van gevaarlijke situaties, het stellen van helpdesk vragen, het doen van storingsmeldingen, etc.

VoordelenGegevens verzamelen, zoals ingevulde audits, inspectie- en controlelijsten.

VoordelenInzetbaar intern in het bedrijf, maar ook extern bij werkzaamheden buiten het bedrijf.